Brandweerzaken diverse Florence locaties

Home / Portfolio / Brandweerzaken diverse Florence locaties
Brandweerzaken diverse Florence locaties

Jaar:
2010

Opdracht:
Florence

Aannemer
Bouwmeester Den Haag en Van der Spek Pijnacker

 

Bij diverse locaties inventariseren wij de brandscheidingen. De daaruit voortvloeiende acties zijn:
- de brandscheidingen maar ook de kozijnen en installaties opnemen
- dit digitaal op tekening vastleggen
- geconstateerde gebreken aangeven
- een voorstel voor kozijnaanpassingen en brandvertragende afdichting van leidingdoorvoeren maken
- waarna een technische omschrijving volgt
- de aanbesteding verzorgen
- en uiteindelijk de controle op de uitvoering.
Tijdens dit traject vindt er regelmatig overleg met de brandweer plaats.

Projectvoortgang 100%

Foto’s, presentaties en tekeningen

  • brandveilige afsluiting