Projecten

Home / Projecten
  • Alle
  • Bedrijfspanden
  • BIM
  • Kerkgebouwen
  • Particulieren
  • Renovatie
  • Restauratie
  • Scholen en kinderopvang
  • Woningbouw
  • Zorginstellingen
Herinrichting klooster San Damiano Den Bosch

Herinrichting klooster San Damiano Den Bosch

  Aan de Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch wordt een Kapucijnenklooster getransformeerd tot Franciscaans ontmoetingscentrum. Het eerste deel van de verb...
Detail
BIM voor MJOB en verhuurinformatie

BIM voor MJOB en verhuurinformatie

  Woningcorporatie Woonstad Rotterdam is sinds 2018 gestart met het gebruik van BIM modellen voor de vastgoeddata. De modellen worden opgenomen in de vastgoedinformatieso...
Detail
Herindeling Multifunctioneel centrum De Sterrentuin

Herindeling Multifunctioneel centrum De Sterrentuin

Herindeling Multifunctioneel centrum De Sterrentuin De begane grond en eerste verdieping van de Sterrentuin zijn grootschalig gerenoveerd. Na de verbouwing kregen bibliotheek
Detail
Restauratie Koningshof, Katwijk

Restauratie Koningshof, Katwijk

  Aan de Kerkstraat in Katwijk aan den Rijn staat een monumentaal hofje uit 1805. Stramien heeft voor de eigenaar, woningcorporatie Dunavie, de restauratie voorbereid en...
Detail
Herbestemming Station Delft

Herbestemming Station Delft

  Het voormalige stationsgebouw in Delft is gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming gekregen. In de monumentale buitengevels zijn de kozijnen in de originele vorm v...
Detail
Hermes City Plaza Rotterdam

Hermes City Plaza Rotterdam

  Aan het Stadhuisplein in Rotterdam is een kantoorgebouw getransformeerd tot studentenwoningen. Voor aannemer Du Prie hebben wij het bestaande gebouw ingemeten ...
Detail
Nieuwbouw Futurahuis Oudewater

Nieuwbouw Futurahuis Oudewater

  In opdracht van Van Vliet Bouw hebben we een compleet 3D-ArchiCAD model opgezet op werktekeningniveau, waarin we de constructie en installaties inzichtelijk hebben g...
Detail
Renovatie schil 180 woningen Katwijk

Renovatie schil 180 woningen Katwijk

  Aan de Secretaris Varkevisserstraat e.o. staan 180 woningen uit de jaren ’30 die kampten met vocht- en tochtproblemen. Voor Dunavie hebben wij de plannen voorbereid en...
Detail
Verbouwing tot multifunctioneel jeugdcentrum, Leiden

Verbouwing tot multifunctioneel jeugdcentrum, Leiden

  De verbouwing van het pand tot multifunctioneel centrum voor o.a. jeug-& jongerenwerk en het jeugdgezinsteam, omvat het verplaatsen van de entree, het creëren van...
Detail
Tijdelijke huisvesting voor speciaal basisonderwijs de Vlieger

Tijdelijke huisvesting voor speciaal basisonderwijs de Vlieger

  Bij het zoeken naar geschikte lokatie is uiteindelijk gekozen voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting op de speelplaats bij het hoofdgebouw aan de Boerhaavelaan i...
Detail
Groot onderhoud Engelbewaarderskerk Hazerswoude-Dorp

Groot onderhoud Engelbewaarderskerk Hazerswoude-Dorp

  Bouwvoorbereiding en begeleiding van grootonderhoudswerkzaamheden aan de kerk. Met name herstel van het houtwerk en leien van de torenspits en metselwerk. ...
Detail
Planvorming diverse verbouwingen voor Florence

Planvorming diverse verbouwingen voor Florence

  Onder andere voor het woon-zorgcomplex Duinhage en Steenvoorde in Den Haag zijn plannen voorbereid voor de verbouwing van bewonerskamers, gangen met zitjes, de entree e...
Detail
Verbouw Regionaal Archief Leiden

Verbouw Regionaal Archief Leiden

  Ten gevolge van de samenwerking tussen het Regionaal Archief en Monumenten & Archeologie zijn er binnen het pand aan de Boisotkade extra ruimten gecreëerd. Strami...
Detail
Fysiotherapie Florence

Fysiotherapie Florence

  Verpleeghuis Gulden Huis van Florence in Den Haag heeft een afdeling voor fysio- en ergotherapie. Stramien heeft het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van deze afde...
Detail
Verbouwing kantoor Erfgoed Leiden, Vliet 41-43 Leiden

Verbouwing kantoor Erfgoed Leiden, Vliet 41-43 Leiden

    Verbouwing van twee monumenten pandjes aan de Vliet 41-43, onderdeel van het kantoorpand van Erfgoed Leiden. Bij de verbouwing is extra kantoorruimte gecreëerd...
Detail
Inmeten Aalmarktproject Leiden

Inmeten Aalmarktproject Leiden

  Bij iedereen in Leiden bekend: de nieuwe verbindingsstraat met winkels, tussen de Breestraat en de Haarlemmerstraat: de Catharina steeg. Dit prominente bouwproject om...
Detail
Inmeten kozijnen Museum Boerhaave Leiden

Inmeten kozijnen Museum Boerhaave Leiden

    In opdracht van du Prie bouw&ontwikkeling hebben wij de 108 gevelkozijnen in alle ruimten ingemeten tbv het plaatsen van achterzetramen. In verband met schee...
Detail
Renovatie Hotel Mercier Amsterdam

Renovatie Hotel Mercier Amsterdam

Momenteel werken wij aan de inmeting, bouwtekeningen en 3D modellen voor de renovatie en verbouwing van het voormalige COC-pand in de Rozenstraat te Amsterdam. Hier zal binnenko...
Detail
Verbouw herenhuis Amsterdam

Verbouw herenhuis Amsterdam

  Voor een particuliere opdrachtgever hebben wij de grootschalige verbouwing voorbereid, indiening en aanbesteding verzorgd, uitvoeringstekeningen en controle tijdens d...
Detail
Grootonderhoud 6e Verdieping kantoorpand Gemeente Leiden

Grootonderhoud 6e Verdieping kantoorpand Gemeente Leiden

  Bij de verbouwing van de 6e verdieping in het kantoorpand aan de Stationsweg 107, hebben we voor het bedrijfsrestaurant de invloed in beeld gebracht van mogelijke plaf...
Detail
Gevelrenovatie en uitbreiding wooncomplex De Schakelaar in Pijnacker

Gevelrenovatie en uitbreiding wooncomplex De Schakelaar in Pijnacker

    Voor de Interkerkelijke Stichting voor Seniorenhuisvesting te Pijnacker heeft Stramien de renovatie begeleid van wooncomplex De Schakelaar aan de Mr. Dr. van d...
Detail
Verbouwing buurthuis en peuterspeelzaal tot dubbel woonhuis

Verbouwing buurthuis en peuterspeelzaal tot dubbel woonhuis

  Bouwadvies tijdens het bouwproject van indelingsmogelijkheden, renovatievoorstellen, bouwteam en bouwbegeleiding. Uiteraard het verzorgen van de omgevingsvergunning. W...
Detail
Groot onderhoud wooncomplex Schaepmanstraat in Katwijk

Groot onderhoud wooncomplex Schaepmanstraat in Katwijk

  Voor woningcorporatie Dunavie heeft Stramien de plannen uitgewerkt voor het groot onderhoud van de galerijflat aan de Schaepmanstraat in Katwijk. De flat heeft een gehe...
Detail
Deelsloop werkplaats, gebouw-C, op voormalig Nuonterrein in Leiden

Deelsloop werkplaats, gebouw-C, op voormalig Nuonterrein in Leiden

  Voor de terreinsanering van het voormalig Nuonterrein aan de Langegracht in Leiden moest een deel van de werkplaats verwijderd worden. Hiervoor heeft Stramien de bouw...
Detail
Renovatie Rijnflat in Katwijk

Renovatie Rijnflat in Katwijk

  Voor woningcorporatie Dunavie heeft Stramien  de plannen uitgewerkt voor de renovatie van de Rijnflat in Katwijk. Het comfort van de woningen is sterk verbeterd door gr...
Detail
Uitbreiding / verbouw speciaal onderwijs ‘het Kompas’ Hoofddorp

Uitbreiding / verbouw speciaal onderwijs ‘het Kompas’ Hoofddorp

  In 3-fases is voor het architectenbureau meegewerkt aan de bouwvoorbereiding van de uitbreiding aan de voorzijde, de vervanging van de tijdelijke huisvesting aan d...
Detail
Living Quarters-Dolwin Alpha

Living Quarters-Dolwin Alpha

  Voor dit project hebben we het 3D- / BIM-model opgezet van het manschappenverblijf (de Living Quarters) voor de aannemer, met als doel de samenhang tussen constructie, ...
Detail
Uitbreiding Jenaplanschool ‘de Dukdalf’ te Leiden

Uitbreiding Jenaplanschool ‘de Dukdalf’ te Leiden

[ Planvorming, bouwvoorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering voor de uitbreiding van de school met 3 lokalen, een inpandige verbouwing tbv onderwijskundige vern...
Detail
Nieuwbouw woonhuis Koudekerk

Nieuwbouw woonhuis Koudekerk

  Voor een perceel aan de Oude Rijn waar jarenlang een moestuin heeft gelegen hebben wij de plannen voor het bouwen van een woonhuis uitgewerkt. Ook hebben wij de bouwv...
Detail
Brandweerzaken diverse Florence locaties

Brandweerzaken diverse Florence locaties

  Bij diverse locaties inventariseren wij de brandscheidingen. De daaruit voortvloeiende acties zijn: - de brandscheidingen maar ook de kozijnen en installaties opnemen ...
Detail
Nieuwbouw woonhuis Zuiddijk Hazerswoude-Dorp

Nieuwbouw woonhuis Zuiddijk Hazerswoude-Dorp

Planvorming, bouwvoorbereiding en begeleiding voor het woonhuis en de kapschuur gerealiseerd. Het ontwerp is in samenwerking met architectenbureau Loomans tot stand gekomen...
Detail
Assistentie werkvoorbereiding tbv woningbouwcomplexen

Assistentie werkvoorbereiding tbv woningbouwcomplexen

  Het controleren van bouwvoorbereidingstekeningen en het afstemmen van productietekeningen op de uitvoering voor diverse projecten van ERA Contour op IJburg, Delft ea. ...
Detail
Restauratie hoofdentree en linker klokkentoren Meerburgkerk Zoeterwoude-Rijndijk

Restauratie hoofdentree en linker klokkentoren Meerburgkerk Zoeterwoude-Rijndijk

  Procesbegeleiding bij aanbesteding en toezicht restauratie werkzaamheden Meerburgkerk, linker klokkentoren en hoofdentree. ...
Detail
Woninguitbreidingen

Woninguitbreidingen

Bouwvoorbereiding van: planvorming, bouwkostenraming, werkomschrijving, kleur-/materiaal-/en afwerkstaten, aannemersselectie, en begeleiding tijdens de uitvoering voor diverse...
Detail
Medisch KinderDagverblijf te Grootebroek

Medisch KinderDagverblijf te Grootebroek

[ Controlerende en coördinerende werkzaamheden tijdens de uitvoering. ...
Detail
Uitbreiding kantoorpand IOLAN B.V. Etten-Leur

Uitbreiding kantoorpand IOLAN B.V. Etten-Leur

  Voor dit project hebben wij het architectenbureau geassisteerd bij de bouwaanvraagtekeningen, het bestek en de aanbestedingsstukken. Tevens hebben wij geassisteerd ti...
Detail
Onderwijskundige verbeteringen in de Lucas van Leydenschool

Onderwijskundige verbeteringen in de Lucas van Leydenschool

Planvorming, bouwvoorbereidende werkzaamheden en begeleiding van de uitvoering voor de interne verbouwing ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen en groot onderhoud. ...
Detail
Nieuwbouw Rabobank Alphen a/d Rijn

Nieuwbouw Rabobank Alphen a/d Rijn

  In nauwe samenwerking met Boele & van Eesteren en du Prie hebben wij werktekeningen vervaardigd voor de uitvoering van het nieuwe bankgebouw van Rabobank Rijnstre...
Detail
Renovatie 162 woningen Bloemenbuurt Rijnsburg

Renovatie 162 woningen Bloemenbuurt Rijnsburg

Werkzaamheden ten behoeve van het renoveren van 154 eengezinswonigen en 8 duplexwoningen in de Bloemenbuurt te Rijnsburg (Z-H). ...
Detail
Boerderij “Huize De Sleutel” te Culemborg

Boerderij “Huize De Sleutel” te Culemborg

Opnames, bouwaanvraagtekeningen, aanbesteding en begeleiding tijdens de bouw.   ...
Detail
ZMOK school Het Molenduin te Driehuis

ZMOK school Het Molenduin te Driehuis

  Assisteren van het architectenbureau bij de bouwvoorbereidende werkzaamheden. ...
Detail